Back to top

Ett test för högkänsliga (barn)

I början av 1990 forskade Elaine Aron om personligheten högkänslig (The highly sensitive person).

20% av befolkningen räknas ha denna personlighet, det är inga skillnader mellan män och kvinnor. Till och med djur har denna personlighet, det har gjorts forskningar på rhesusapor. Deras gener liknar våra till 97%.

Mer om högkänslighet:

Högkänslighet är ingen diagnos, ingen läkare kan göra en bedömning på om du har denna problematik eller inte. Högkänsligheten är en del av dig, ditt personlighetsdrag.

Vi kan bli väldigt felbedömda, vilket ger oss en känsla av att vara konstiga, onormala och utanför. Fördelen med att göra testet är att man kan få en förståelse för sig själv.

För mer läsning gå in på det högkänsliga barnet.

Svara ja eller nej på frågorna.

     Ja  Nej
 Hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat som kommer plötsligt.  
Klagar över att kläder, sömmar i sockor eller märkesetiketter skaver mot huden.  
 Tycker normalt inte om stora överraskningar.  
 Lär sig bättre av diskreta tillrättavisningar än av hot om påföljder.  
 Verkar kunna läsa mina tankar.  
 Använder vuxna ord för sin ålder.  
 Lägger märke till minsta ovanliga doft.  
 Har en underfundig humor.  
 Verkar mycket intuitivt.  
 Har svårt att somna efter en händelserik dag.  
 Har svårt att hantera stora förändringar.  
 Vill byta kläder om de blivit våta eller sandiga.  
 Ställer många frågor.  
 Är perfektionist.  
 Märker när andra mår dåligt.  
 Föredrar lugna lekar.  
 Ställer djupa, tänkvärda frågor.  
 Är mycket känslig för smärta.  
 Störs av bullriga platser.  
Lägger märke till småsaker (om något har tagits bort, en person ändrat utseende osv.).  
 Överväger om det är säkert innan han eller hon klättrar högt.  
 Presterar som bäst när det inte finns främmande människor i närheten.  
 Känner djupt om saker och ting.  

Hur tolkar jag testet?

Om ni har fyllt i 13 eller fler ja, så är troligtvis ditt barn högkänsligt.

Vad gör jag nu?

Det finns otroligt bra böcker att läsa kring högkänsliga barn. En av dessa är det högkänsliga barnet som Elaine N. Aron själv har skrivit.

Varför kontakta mig?

Jag är utbildad inom föräldraskap och högkänslighet. Det innebär att jag har ett annat sätt att se på föräldraskap, ett sätt som passar högkänsliga barn bättre än det traditionella föräldraskapet.

Hur bokar jag in samtal?

Ett samtal sker under en timme och vi full fokus på dig och ditt föräldraskap. Du bestämmer själv hur många samtal du vill ha. För mer information om pris och bokning, kontakta mig här nedan. Under terapisamtalet ska du kunna sitta i lugn och ro, utan stress. Samtalen kan ske över telefon eller zoom.

Är du redo för det, så kontakta mig gärna.

%d bloggare gillar detta: