Back to top

Ett test för högkänsliga (vuxna).

I början av 1990 forskade Elaine Aron om personligheten högkänslig (The highly sensitive person).

20% av befolkningen räknas ha denna personlighet, det är inga skillnader mellan män och kvinnor. Till och med djur har denna personlighet, det har gjorts forskningar på rhesusapor. Deras gener liknar våra till 97%.

Mer om högkänslighet:

Högkänslighet är ingen diagnos, ingen läkare kan göra en bedömning på om du har denna problematik eller inte. Högkänsligheten är en del av dig, ditt personlighetsdrag.

Vi kan bli väldigt felbedömda, vilket ger oss en känsla av att vara konstiga, onormala och utanför. Fördelen med att göra testet är att man kan få en förståelse för sig själv.

För mer läsning gå in på Sveriges förening för högkänsliga.

Testa ett högkänslighetstest!

Svara ja om det känns som punkterna stämmer in på dig, eller om de stämmer på ett ungefär.

Nej svarar du om du inte känner igen dig i punkterna eller om de inte stämmer överens alls.

Se längst ner hur testet ska tolkas.

 Svara JA eller NEJ på frågorna  JA  NEJ
Jag lägger märke till det subtila (på gränsen till omärkligt) i min omgivning  
Andra människors sinnesstämningar påverkar mig  
Jag är känslig för smärta  
Under hektiska dagar behöver jag dra mig undan, till en tyst mörk
plats där jag kan få vara för mig själv utan stimulans
  
Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein   
Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter,
grova textilier och sirener i närheten
  
Jag har ett rikt och invecklat inre liv  
Jag besväras av oljud   
Konst och musik berör mig djupt  
Jag är en samvetsgrann person  
Jag blir lätt förskräckt  
  

Fortsättning:

 Svara JA eller NEJ på frågorna  JA  NEJ
 Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid  
När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag oftast vad som behöver göras för att de ska få det bekvämare (som att ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats)  
 Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt  
Jag anstränger mig särskilt för att inte begå några misstag eller glömma saker  
 Jag undviker våldsamma filmer och teveprogram  
 Jag blir uppskärrad när det försiggår mycket runt omkring mig  
Jag reagerar starkt på hungerskänslor som påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga  
 Förändringar i mitt liv får mig ur jämvikt  
Jag noterar och uppskattar delikata dofter, smaker, ljud och konstverk  
Jag ordnar mitt liv så att jag slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande situationer  
När jag är tvungen att tävla mot någon eller utföra en uppgift under iakttagande blir jag så nervös eller osäker att det går mycket sämre än det annars skulle ha gjort  
När jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärare mig som känslig eller blyg  

Så tolkar du ditt högkänslighetstest.

Om du svarat ja på 12 frågor eller fler, eller om du svarat ett väldigt starkt ja på ett fåtal frågor så är du troligtvis högkänslig.

Vad är en högkänslighetsterapeut?

En högkänslighetsterapeut jobbar ungefär som en coach, det innebär att du berättar om din situation. Jag lyssnar och kommer med frågor som du får reflektera över. Vi tar samtalet som det kommer, du kan börja på ett ställe och inse att du hamnar på ett helt annat ställe i ditt liv.

Hur bokar jag in samtal?

Ett samtal sker under en timme och vi full fokus på dig. Du bestämmer själv hur många samtal du vill ha. För mer information om pris och bokning, kontakta mig här nedan. Under terapisamtalet ska du kunna sitta i lugn och ro, utan stress. Samtalen kan ske över telefon eller zoom.

Är du redo för det, så kontakta mig gärna.

%d bloggare gillar detta: